intromobile.gif

מודל ירושלים לחינוך שלם

introtext_4.gif

מי אנחנו?

מודל ירושלים לחינוך שלם הוא גישה חינוכית מתקדמת שפותחה במינהל חינוך בירושלים. בבסיס המודל עומדת הכרה עמוקה בייחודיות של כל אדם במערכת החינוך, ובצורך להעניק להם כלים רלוונטיים להתמודדות עם מציאות משתנה. 

מערכת החינוך בירושלים היא מהמגוונות וההטרוגניות ביותר בעולם. כאנשי חינוך מוטלת עלינו האחריות לזהות את היכולות והחוזקות השונות שכל תלמיד מחזיק בהן, לצד קשיים או אתגרים ייחודיים. זיהוי מדויק מאפשר לנו  לתכנן, לסלול ולצעוד בדרכים המתאימות למגוון התלמידים שלנו, בכיתה ומחוץ לה. מגוונים לתלמידים - בכיתה ומחוץ לה.אנו מאמינים שבאמצעות תהליכי למידה רלוונטיים, חדשניים ומותאמים אישית ניתן לדאוג לרווחתם המלאה של התלמידים, ליישם את ערך השיוויון, ולהעניק הזדמנות אמיתית לכל ילדה וילדה, לכל נער ונערה: לבטא יכולות, להגשים חלומות, ולשנות עולמות.

מחזון למעשה

על מנת להגשים את הערכים שבלב מודל ירושלים לחינוך שלם, מינהל החינוך מפעיל מגוון פרויקטים ותכניות בשיתוף עם בתי הספר וצוותי ההוראה. חלק מהפרויקטים רצים בהצלחה בכל רחבי העיר, אחרים נמצאים בשלב הפיילוט בכמה בתי ספר נבחרים, ותכניות נוספות נמצאות בשלבי פיתוח.
כל הפרויקטים נועדו להגשים את מטרות המודל: יצירת מערכת חינוך רלוונטית הרואה כל ילד ופועלת לשיוויון הזדמנויות.
כאן למטה תוכלו לקרוא וללמוד כמה מהתכניות והפרויקטים המובילים שלנו.

בועות3.png
בועות3.png
 

שחקן הכדורסל האגדי מייקל ג'ורדן אמר פעם: "אתה מחטיא 100% מהזריקות שאתה לא לוקח." אנחנו, במערכת החינוך הירושלמית, נחושים "לקחת את הזריקה" הזאת ולא להחטיא את ההזדמנות. 

דבר ראש מנהל חינוך

אביב קינן

דבר מחזיקת תיק החינוך

חגית משה

“נשיא ארצות הברית תאודור רוזוולט אמר משפט שנותן כוח ועוצמה בהשגת היעדים והמטרות בחיים: "תאמין שאתה יכול ואתה כבר בחצי הדרך לשם."

דבר ראש העיר

משה לאון

עוד במקורותינו ניתן למצוא ביטוי לגישה החינוכית המהווה אבן יסוד לעשייה הפדגוגית בת-זמננו. ״חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה״, נכתב בספר משלי.

גחליליות-2.gif

רואים את הייחודיות שבכל תלמיד

גחליליות-2.gif