bg.png
ביתא.png

בתנועה מתמדת > ביתא מחנכים

ביתא-מחנכים.gif

ביתא מחנכים

זרוע החדשנות החינוכית של מנהל חינוך בירושלים, אשר גוף מרכזי המרשת את כל פעילות החדשנות החינוכית בירושלים, ופועלת לקידום רעיונות פדגוגיים חדשים, הבשלת מיזמים חינוכיים ויצירת תשתית להטמעה ושכפול יוזמות מוצלחות.