bg.png

חוות דעת הוא מרחב חדשני בטבע, הממוקם בשכונת גילה, ומאפשר למידה דרך מפגש בלתי אמצעי עם האדמה, החי והצומח בשילוב כלים טכנולוגיים. עבור התלמידים ואנשי החינוך, חוות דעת מהווה מעבדה אין סופית לחקר, יצירה, גילוי וצמיחה.


בחוות דעת מאמינים שילד לומד דרך מפגש בלתי אמצעי עם העולם הסובב אותו, ושהטבע הוא מרחב נקי ועוצמתי המאפשר למידה חוויתית פעילה, דרך מגע עם האדמה, החי והצומח. 
הלמידה בחוות דעת מזמנת שילוב ייחודי בין חינוך בכלים חדשניים למסורת רבת שנים של למידה דרך התבוננות מעמיקה. ביח אנחנו טווים ומגלים את הקשרים בין תחומי דעת שונים לכדי הרמוניה המתגלית בכל מקום - בעונות השנה, בפלא הצמיחה, במחזוריות הטבעית, ביד האדם ובסוד הקיום של העולם.. 


חמישה מרחבים קמים בימים אלו בחוות דעת:

  1. חממה - צמחים - גידול, טיפול, ניסויים ומחקר בצמחים, ריבוי דרך ייחור ומזרעים.

  2. סדנת עבודה ובנייה - עבודה בעתף לצד שימוש בכלים וחומרים נוספים (אבן, ברזל וכו'), נועדה לאפשר תהליכי תכנון, שרטוט, התאמה ובנייה של דגמים וכלים פרקטיים - ופתרון בעיות.

  3. ניו מדיה- חלל עבודה ליצרנות דיגטלית הכולל מצלמות, ציוד הקלטה, מחשבים ועוד. המרחב נועד להעמיד תוצרים 

  4. מעבדת שטח- מצויד טלסקופים, מדי טמפרטורה, משקפות ועוד. המרחב נועד לאפשר תהליכי מחקר ותיעוד משמעותיים סביב החי והצומח במקום.

  5. מלאכות קדומות, אומנות ויצירה - נועד לאפשר תכנון, עיצוב וייצור בשיטות ישנות לצד חדשות, ומתן פתרונות יצירתיים לאתגרים.
     

בתנועה מתמדת > חוות דעת- מרכז חדשנות בגילה

חוות דעת-
מרכז חדשנות בגילה

חוות דעת.png
חוות-דעת.gif