bg.png

מרכז החדשנות בגוננים הוא מקום שבו אנשי חינוך מגשימים חלומות. זהו מרחב להתנסות ולמידה של פדגוגיות חדשניות ויצירה של אקוסיסטם שכונתי חינוכי. במרכז פועלים חמישה מרחבים עיקריים לפי תחומים: יצרנות דיגיטלית, מלאכה, אלקטורובוטיקה, ניו-מדיה וגינה קהילתית.

הלמידה במרכז נועדה לפתח מיומנויות רלוונטיות למציאות של היום.

 

לשם כך אנחנו שואלים מה המיומנות שאנחנו רוצים לפתח?
איך היא באה לידי ביטוי?
איך מעצבים חווית למידה תומכת? (פיזית ופדגוגית)
 
המרחב הפיזי שיצרנו מאפשר לנו לחשוב על הסוגיות האלו ונותן לנו הזדמנות לפעול מחוץ לקופסא
את הלמידה במרכז מובילים מורי בית הספר אשר עוברים הכשרה מקצועית, מקבלים כלים רלוונטיים, ליווי ותמיכה בצוות. המורים מפתחים מיומנויות לפיתוח פדגוגיה חדשנית, ואת הזמן לפתח את הרעיונות והיוזמות האישיות שלהם.
בנוסף, המרכז מלווה  בתי-הספר בתהליכי הטמעה של השינויים שהם יבחרו לאמץ, פדגוגיות חדשניות, פעילות קהילתית ועוד.
אנו פועלים יחד עם הצוותים החינוכיים כדי לייצר התנסויות משמעותיות ורלוונטיות לצרכים שלהם.

בתנועה מתמדת > מרכז חדשנות גוננים

מרכז חדשנות גוננים

מרכז חדשנות גוננים.png
מנורה-גיף.gif