bg.png

הבית השלם למורה הירושלמי/ת יהיה מרכז עירוני למורות ומורים ירושלמיות/ים, שיציע התפתחות אישית ומקצועית לצוותי החינוך בעיר מטעם מנהל החינוך ומרכז פסג"ה מנח"י.  

יוקם בתשפ"ב.

בתנועה מתמדת > הבית השלם למורה הירושלמי/ת

הבית השלם למורה הירושלמי/ת

חינוך ירושלמי.png
new-ratioאייקון-לב-אחרון.gif