bg.png

איפכא הוא מרחב מלא השראה לחדשנות חינוכית בשכונת פסגת זאב. מורים ותלמידים מבתי ספר בשכונה זוכים ללמוד ולהתנסות בחינוך בגישה אחרת באיפכא, לפתח חשיבה רב-ממדית של איך ומה לומדים, ולרכוש מגוון רב של כלים חינוכיים.

בתנועה מתמדת > הבית השלם למורה הירושלמי/ת

איפכא-מרכז חדשנות בפסגת זאב

איפכא.png
שלג-גיף.gif