bg.png

הרחבת מספר אנשי הטיפול הנמצאים בבתי הספר, ובהם הרחבת תקני הפסיכולוגים,  הכנסת עובדים הסוציאליים, והרחבת תכנית חדרי המל"א בבתי הספר היסודיים. 

באופן אישי > איש טיפול בית ספרי

הרחבת מספר אנשי הטיפול הבית ספריים

איש-טיפול.gif