bg.png

יש סיטואציות בעבודה שהולכות אתך אחר כך גם הביתה, ולא נותנות לך מנוח – "איך זה הסתבך ויצא משליטה? מה עשיתי לא נכון? מה יכולתי לעשות אחרת?"
אם רק היה מישהו שהיה יכול להיות שם ולעזור לך... לראות את הדברים אחרת ולהבין כיצד נכון לנהוג במקרה כזה.
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לאפשר לך במרכז הסימולציה.
להתנסות בדילמות, קונפליקטים ותרחישים מחיי היומיום שלך, בתוך סביבת למידה מוגנת, ולקבל תובנות והכוונות כיצד לפעול ולהגיב טוב יותר.

 

למה דווקא סימולציה?
בגלל שהיא כל כך קרובה למציאות ומאפשרת להתנסות בחוויה באופן אותנטי, וממחישה את התוצאות של ההתנהלות הטבעית שלנו,  היא מאפשרת לקבל 'שיקוף מראה' של עצמך בפעולה במצבים מורכבים, ולהבין מהם האתגרים שלך, מה מפעיל אותך ואיפה נקודות החוזק שלך.
עבודת התחקיר  שנעשית לאחר מכן, מאפשרת להעמיק ולרדת ל"שורש העניין", ובכך לקבל תובנות כיצד לפעול בדילמות שונות נוספות, לא רק בזו שנבחרה לסימולציה.
עוצמת החוויה מטמיעה את התובנות חזק יותר מכל דרך לימוד אחרת, זאת הסיבה שהתוצאות שלה לא מאחרות להגיע בכל תחומי החיים.

 

מטרת-העל שלנו היא לעזור לך להתפתח, לתת לך ביטחון, שקט וידיעה, כיצד:

  • להגיב נכון במצבים מורכבים

  • לפעול כדי שדברים לא יסלימו

  • לדבר כדי שמסרים יעברו כמו שהתכוונת

  • איך לפעול בצורה שתקדם אותך ותשיג את התוצאות הרצויות,  ובתוך כך לחדד את סגנון ההוראה הייחודי של כל אחד מכם.

הסימולציה מתרחשת בחדר ייעודי והיא מצולמת, כדי שהמתחקר\ת יוכל  להציג לקבוצה נקודות קריטיות, לדון בהם ולהסיק מסקנות. הסדנאות מתקיימות בקבוצות קטנות (עד 15 משתתפים) כדי לאפשר למידה יעילה ואווירה מוגנת.

בתנועה מתמדת > כיתקטיקה

כיתקטיקה

כיתקטיקה.png
כיתקטיקה.gif