bg.png

ילדים רוצים לעצב את הסביבה שלהם, הם יודעים לזהות עוולות, אי צדק ואתגרים ובתמימות האופיינית להם, הם חושבים בצורה יצירתית וממציאים פתרונות. פרויקט "מה אני עושה עם זה" רותם את היכולות האלו של ילדים כדי לייצר וליישם פתרונות אמיתיים במערכת החינוך בעיר. והשנה בפרויקט: אתגר הגנים הגדול - איך להפוך את ירושלים למותאמת יותר לילדים.

בתנועה מתמדת > מה אני עושה עם זה?

מה אני עושה עם זה?

מה אני עושה עם זה.png
מה-אני-עושה-עם-זה.gif