bg.png

מערכת החינוך הירושלמית נמצאת בעיצומו של שינוי פיזי-פדגוגי.  פרויקט "מעצבים הוראה ירושלמית מ'חדש" מזמין את בתי הספר להמשיך ולממש את תהליכי השינוי האלו באמצעות עיצוב מחדש של כיתות האם.

בתנועה מתמדת > מעצבים הוראה ירושלמית - מ׳חדש

מעצבים הוראה ירושלמית - מ'חדש

מחדש.png
גחליליות.gif