bg.png

הקמת רשת חונכים, הכוללת דמויות בוגרות מצוות בית הספר,
סטודנטים או תלמידים בוגרים לצעירים – כך שלכל תלמיד/ה בבית ספר יש מישהו שרואה אותה, שומע אותה ותומך בה.

נמצא בפיתוח.

באופן אישי > מנטורינג- מבוגר משמעותי לתמיד/ה

מנטורינג- מבוגר משמעותי לתמיד/ה

מנטורינג.gif