bg.png

שיוויון הזדמנויות הינו ערך מנחה של מערכת החינוך הירושלמית. אנחנו שואפים לצמצם את הפערים בין האוכלוסיות השונות בעיר ולוודא שההזדמנויות העומדות לפתחם של תלמידים ותלמידות אשר מגיעים מאוכלוסיות מוחלשות יהיו טובות כמו אלו אשר עומדות בפני אוכלוסיות חזקות.
עשיה רבה, בעיר בכלל ובמנהל החינוך בפרט, סובבת סביב עניין זה. בין היתר, גובש בתהליך משותף של מנהל החינוך, משרד החינוך ומנהלי בתי ספר בירושלים, מודל ירושלים לחינוך שלם. מודל זה קובע סטנדרט ירושלמי, שמטרתו להבטיח שכל ילד וילדה במערכת הירושלמית נראים כבני אדם שלמים, ,על החוזקות והאתגרים שהם נושאים עימם ומקבלים את המענה הטוב ביותר אשר יעניק להם רווחה בהווה ובעתיד. 

 

עם שנת הלימודים תשפ"א יחולו במערכת החינוך הירושלמית הרכיבים המחייבים לצב"מ השבועי:

  • סדירויות: שעה או שעתיים שבועיות המוקדשות לצוות המחנכות בסבב, כך שלכל מורה תהיה אפשרות למפגש כזה פעמיים עד שלוש בשנה.

  • שותפים קבועים לצב"מ: מנהלת, מחנכת, יועצת , פסיכולוגית.

  • שותפים נוספים רלוונטים: עובדת סוציאלית, רכז שכבה, סייעת במקרה שיש לילד ,מורת שילוב מטפלת רגשית או גורמי טיפול נוספים מעורבים.ש

 

בכדי להבטיח נראות ומענה שלם לתלמידים המוחלשים, בתי הספר בירושלים יקיימו סדירות שבועית של פגישת צוות בין מקצועי, העוסק באיגום משאבים ובהרחבת המענים הטיפוליים, הרווחתים והבריאותיים וביצירת רצף טיפולי הנע בין בית הספר, לקהילה ולבית על כל תלמיד ותלמידה המגיעים לדיון בפגישות אלו. שיתוף הפעולה מאפשר לכל אנשי המקצוע לראות זווית שונות של הקשיים והחוזקות של הילד, וכך נוצרת ההתבוננות הממקדת את הילד במרכז. 
 

לסיכום, הצב"מ השבועי הינו מקום לחשיבה הממוקדת בילדי ה"קצה", זאת על מנת לוודא כי הם מקבלים את כל ההזדמנויות המגיעות להם וכי המחנכות והמחנכים המלווים אותם בדרכם המורכבת מקבלים את הסיוע הנדרש.

באופן אישי > צב"מ שבועי

צב"מ שבועי

צבמ.gif